Slimme teksteditors onder de loep.

Door Anonymous (niet gecontroleerd) - 24.03.2017.
Hemingway met quote 'The first draft of anything is shit'
Artikel

Computers kunnen nog geen kwalitatieve webteksten schrijven, maar ze kunnen het leven van een eindredacteur wel flink vergemakkelijken. Op welke manier kunnen teksteditors je helpen? Wij namen de proef op de som en legden onze teksten voor aan drie virtuele taalcoaches: de Schrijfassistent, Hemingway en Microsoft Word.

De Schrijfassistent als je persoonlijke ondersteuning.

De eerste tool die we testen, is de Schrijfassistent van De Standaard. Dat is een online stijlgids en controleplatform om Nederlandstalige teksten te verbeteren.

Wanneer je je tekst in de Schrijfassistent ingeeft, krijg je een driedelige analyse over spelling, stijl en taaltips met overzicht van spelfouten, ouderwetse bewoordingen en zelfs woorden die 'te Belgisch' zijn. Je krijgt dus een heel breed beeld van wat er beter kan.

Voor een gratis tool is de Schrijfassistent erg grondig, toch staat de technologie nog niet helemaal op punt.
Lazlo Cootmans

De tool kan hier en daar nog verbeteren. Zo houdt hij geen rekening met de context. In de zin "Voor een gratis tool zit er veel vlees aan dit pakket" geeft hij bijvoorbeeld aan dat het woord 'veel' een leeg woord is. Terwijl de context van de zin verandert als we het weglaten. Daarnaast geeft de Schrijfassistent heel snel aan dat woorden oubollig zijn, 'inhoudelijk' en 'kunnen stellen' bijvoorbeeld.

Kort gezegd, als je een goede Nederlandstalige tekst wil schrijven, dan heb je baat de Schrijfassistent. Hij laat je stilstaan bij specifieke constructies en geeft alternatieven voor slecht gekozen woorden.

Tip van de dag: blijf kritisch en neem niet alle opmerkingen blindelings over.

Zelf uitproberen? http://schrijfassistent.standaard.be

Eindredactie zoals Hemingway.

Hemingway doet eigenlijk hetzelfde als de Schrijfassistent. Hij geeft met kleurencodes aan welke stukken tekst vlot of minder vlot lezen. Bijwoorden, passieve of omslachtig geformuleerde zinnen en woordconstructies: Hemingway haalt ze er uit. Wanneer je in het Engels schrijft, tenminste.

Hemingway is een Engelstalige tool en werkt daarom ook het best met Engelse teksten. Voor Nederlandstalige teksten biedt de teksteditor te weinig opties.

Voor Nederlandstalige teksten kan Hemingway je alleen nog vertellen welke zinnen moeilijk of zeer moeilijk te lezen zijn. En dan nog klopt dat niet altijd.
Lazlo Cootmans

Kort gesteld: Hemingway is een editor die uitstekend werkt voor Engelstalige teksten, maar hij gaat niet even diep als de Schrijfassistent van De Standaard. Hemingway biedt wel meer opmaakopties. Zo wil hij een tekstverwerker zijn die over je schrijfstijl waakt.

Zelf uitproberen? http://www.hemingwayapp.com

Hoe zit het met Microsoft Word?

Terugvallen op de spellingchecker van Microsoft Word, wie deed dat nog niet? Toch heeft die functie ook zijn beperkingen.

De focus van de Word-correctietool ligt op het verbeteren van spellingfouten. Tik- en schrijffouten worden snel aangegeven, maar de taalkennis van het programma blijft beperkt. Ook anderstalige woorden krijgen vaak een foutmelding.

Verder dan dubbele spaties of vergeten hoofdletters komt Word meestal niet. Er is wel een mogelijkheid om de leesbaarheid van zinnen te verbeteren, maar die functie werkt zelden.

Wanneer het op grammaticale fouten of slecht geformuleerde zinnen aankomt, gaat Word de mist in.
Lazlo Cootmans

Verder dan dubbele spaties of vergeten hoofdletters komt Word meestal niet. Er is wel een mogelijkheid om de leesbaarheid van zinnen te verbeteren, maar die functie werkt zelden.

Ons advies.

Word is de beste tekstverwerker, maar het schiet grammaticaal te kort. Hemingway en de Schrijfassistent zijn dan weer goed in grammaticale en structurele fouten. Daarom raden wij je het volgende aan: Schrijf je teksten in Word en gebruik Hemingway of de Schrijfassistent om ze te herschrijven. Op die manier kan je optimaal gebruik maken van de tools.

Niet overtuigd door slimme teksteditors?

Vertrouw je toch liever een copywriter van vlees en bloed? Wij bieden je nog steeds die human touch in het nalezen en redigeren van jouw content.

Punt gaat voort onder Radikal

Samen staan we klaar om websites, campagnes, nieuwsbrieven en ander moois te creëren waarbij technologie, strategie, design en content hand in hand gaan.

Contacteer ons