Zo vormde Punt de Paper Plane Pilots-website.

Door Anonymous (niet gecontroleerd) - 29.01.2018.
Paper Plane Pilots
Case

Speelsheid en professionaliteit. Niet de meest voor de hand liggende combinatie, maar toch vormen de twee de core business van Paper Plane Pilots. Een bedrijf met zo'n specifieke core business, heeft ook een erg duidelijke tone of voice nodig. Een toon die niet enkel speels en professioneel is, maar die ook de grootste twijfelaars over de streep kan trekken. Zo kwam Paper Plane Pilots bij Punt terecht. Wij gaven de website van Paper Plane Pilots vorm en zorgden voor passende content.

Paper Plane Pilots is het jongste bedrijf van Hilde Van Dyck. Bij het uitstippelen van de bedrijfswebsite zag Hilde al snel de noodzaak van een juiste en duidelijke tone of voice en taxonomie.

First things first. 

Om dit project goed te kunnen uitvoeren, moesten we het idee van Paper Plane Pilots eerst helemaal doorgronden. We gingen op zoek naar het concept achter Paper Plane Pilots: hoe kan ‘playfulness’ op de werkvloer helpen om creativiteit en innovatie te stimuleren?

Met een breed marktonderzoek brachten we gelijkaardige initiatieven in kaart en legden we duidelijke verschillen met Paper Plane Pilots bloot. Via een zoekwoordenanalyse en een populariteitsonderzoek op social media kregen we een beeld van wat de veelgebruikte termen en bewoordingen zijn op het vlak van playfulness.

Die onderzoeken gaven ons ook een idee over de taal die Paper Plane Pilots moest spreken om in de drukke online wereld op te vallen. Speels maar tegelijkertijd ook professioneel, een moeilijk evenwicht maar zeker niet onmogelijk.

De drie pijlers van Paper Plane Pilots: wetenschap, kunst en beweging.

Op basis van de analyses maakten we ook een framework van de website, een kader om het verhaal van Paper Plane Pilots gevat en duidelijk over te brengen.

Playfulness (letterlijk vertaald: speelsheid) kan je vanuit drie invalshoeken benaderen: een wetenschappelijke (science), een artistieke (art) en een actieve (play). Die drie invalshoeken werden de drie pijlers waarop we de website zouden opbouwen.

Zodra de basis er lag, kreeg ook de uiteindelijke structuur van de website snel vorm:

  • De homepagina met een introductie van de drie pijlers (art, science en play) en een link naar de werkwijze van Paper Plane Pilots.
  • Een overzichtspagina over de pijlers art en science met artikels, citaten en afbeeldingen die het nut van playfulness bewijzen of in actie tonen.
  • Een Play-pagina met concrete oefeningen waarmee de bezoeker zelf aan de slag kan.
  • Een detailpagina die uitlegt waarom, hoe en wat Paper Plane Pilots doet. Deze pagina kreeg later de naam Fold om de link te leggen met het plooien van een papieren vliegtuigje.
  • Een contactpagina om contact op te nemen met Hilde.

Contentcreatie en vormgeving hand in hand.

Na de basis en de structuur volgden al snel de eerste wireframes. Hilde gaf input voor de vier belangrijkste pagina’s (Art, Science, Play en Fold): ze hield artikels bij die ze interessant vond en gaf ons haar nota’s en neergepende gedachtespinsels. Met die input gingen wij aan de slag en creëerden we de finale teksten.

We schreven de copy bijna gelijktijdig met de vormgeving van de website. Door de twee te laten samenlopen, kregen we een samenhangend geheel en kon er tijdig bijgeschaafd worden als dat nodig bleek.

Het eindresultaat mag er zijn: een frisse en overtuigende website die kort en bondig vertelt waar Paper Plane Pilots voor staat. Sinds de lancering zorgt Paper Plane Pilots zelf voor nieuwe content, zodat de site voortdurend uitnodigt tot verder verkennen.

Ook klaar om jouw verhaal te vertellen? Niet zeker waar te beginnen of hoe alles aan te pakken? De contentstrategen en copywriters van Punt helpen je graag op weg!

Punt gaat voort onder Radikal

Samen staan we klaar om websites, campagnes, nieuwsbrieven en ander moois te creëren waarbij technologie, strategie, design en content hand in hand gaan.

Contacteer ons